Jak uzyskać szybki rozwód? - Blog kancelarii PSZ
928
post-template-default,single,single-post,postid-928,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Jak uzyskać szybki rozwód?

Szybki rozwód

Jak uzyskać szybki rozwód?

Sprawy o rozwód toczą się często długotrwale, ale możliwe jest uzyskanie szybkiego rozwodu, już na pierwszej rozprawie. W prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach o rozwód uzyskaliśmy wyroki rozwodowe nawet już po niespełna dwóch miesiącach od wniesienia pozwu o rozwód.

Decydując się na złożenie pozwu o rozwód, naszym Klientom zwykle zależy na sprawnym przebiegu postępowania, bez niepotrzebnego eskalowania emocji, dogodnych warunkach rozwiązania małżeństwa i w miarę możliwości – szybkim uzyskaniu wyroku rozwodowego. Wszystko to jest możliwe, w bardzo wielu sprawach zespół naszej kancelarii adwokacko-radcowskiej w Krakowie i Myślenicach pomógł Klientom przeprowadzić szybkie postępowania o rozwód, w których określaliśmy wspólnie najważniejsze warunki rozwodu. Jeśli dobrze przygotujemy się do złożenia pozwu o rozwód, a następnie efektywnie wykorzystamy okres przed pierwszą rozprawą, mamy bardzo duże szanse na uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie.

Porozumienie w sprawie warunków rozwodu

Często silne, trudne emocje, a także narastający konflikt między małżonkami, nie pozwalają na osiągnięcie przez nich we własnym zakresie porozumienia co do warunków rozwodu. Wydaje się, że nie ma szansy na podjęcie dialogu przez małżonków. Zazwyczaj jednak nadal łączą ich kluczowe życiowe sprawy związane np. z opieką nad dziećmi, ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci, wspólnym majątkiem. Skutecznej pomocy w rozwiązaniu tych kwestii może udzielić adwokat lub radca prawny. Niezależnie od tego, jak trudne są na dany moment relacje małżonków, reprezentując naszego Klienta, towarzyszymy mu już na przedsądowym etapie sprawy o rozwód, starając się wypracować wspólne stanowisko we wszystkich lub w większości kwestii objętych postępowaniem rozwodowym. Nasze działania podjęte na tym początkowym etapie sprawy o rozwód bardzo często przynoszą oczekiwane przez naszych Klientów rezultaty. Dzięki temu nierzadko udaje się również uzyskać wyrok rozwiązujący małżeństwo w przeciągu kilku miesięcy. 

Szybki rozwód – Jak go uzyskać?

Zespół naszej kancelarii adwokacko-radcowskiej prowadzi sprawy o rozwód przed Sądem Okręgowym w Krakowie oraz w sądach okręgowych innych apelacji. Przykładowo w ostatnim czasie w jednej ze spraw o rozwód prowadzonych przez naszą kancelarię przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu wyrok rozwodowy został wydany niespełna 7 tygodni od złożenia przez nas pozwu o rozwód. Z kolei w sprawie o rozwód toczącej się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu uzyskaliśmy dla naszego Klienta wyrok o rozwód już po ok. 2 miesiącach od wniesienia pozwu. W obu sprawach małżonkowie posiadali małoletnie dzieci,  a zatem konieczne było ustalenie w wyroku o rozwód także m.in. kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów na dziecko oraz kontaktów z dziećmi. 

W jaki sposób możliwe było tak szybkie zakończenie wielowątkowych, trudnych spraw? Po pierwsze, Sądy wyznaczyły nam dość szybko terminy rozpraw, na których miały być rozpatrzone złożone przez naszą kancelarię w pozwach wnioski o zabezpieczenie. Po drugie, nasz zespół podjął starania w kierunku wypracowania konstruktywnego porozumienia z drugim małżonkiem, aby efektywnie wykorzystać czas wyznaczony przez sąd na pierwszej rozprawie. Dodatkowo w jednej ze spraw skutecznie wypracowaliśmy pisemne porozumienie rodzicielskie, w którym zawarliśmy najważniejsze ustalenia małżonków w sprawie zasad rozwiązania małżeństwa. Dzięki temu postępowanie dowodowe zostało znacznie ograniczone, nie było potrzeby przesłuchiwania świadków i po pierwszej rozprawie małżeństwo zostało przez sąd rozwiązane. 

W każdej jednak sprawie zespół naszej kancelarii dostosowuje działania do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, nie zawsze szybkość postępowania będzie korespondowała z dogodnymi warunkami rozwodu. Kluczowe jest zabezpieczenie interesów naszego Klienta, tak aby korzystne warunki rozwodu sprzyjały rozpoczęciu nowego etapu życia. 

W przypadku zainteresowania pomocą naszego adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód, zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej kancelarii w Krakowie lub Myślenicach. 

Autor: Monika Szymborska, radca prawny

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Magdalena Pawlik Monika Szymborska s.c.

Biuro w Krakowie: ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków

Biuro w Myślenicach: ul. Kasprowicza 4A, 32-400 Myślenice