Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gości - Blog kancelarii PSZ
814
post-template-default,single,single-post,postid-814,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
odpowiedzialność hotelu za rzeczy

Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gości

W regulaminach hoteli lub na ich tablicach ogłoszeń widnieją nieraz zapisy, w myśl których hotel nie odpowiada za rzeczy gości. Czy zawarcie takiego postanowienia zwalnia hotel z odpowiedzialności za pozostawione przez nas rzeczy?

Rzeczy pozostawione przez nas w pokoju hotelowym w większym niż przeciętnie stopniu narażone są na niebezpieczeństwo utraty. Do pokoju hotelowego mają dostęp osoby z personelu hotelowego i inne osoby trzecie, a gość hotelu pozbawiony jest możliwości sprawowania pełnej, skutecznej pieczy nad swoimi rzeczami. Z tych względów goście hotelowi mają prawo oczekiwać określonego minimum bezpieczeństwa, co znalazło wyraz w ukształtowanej w sposób szczególny odpowiedzialności hotelarzy.

Kiedy powstaje odpowiedzialność hotelu?

Zagadnienie odpowiedzialności obiektów hotelowych uregulowane jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisami utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu. Oznacza to, że odpowiedzialność osób prowadzących hotel wynika z mocy ustawy i nie jest uzależniona od zawarcia odrębnej umowy, czy spełnienia dodatkowych przesłanek – podstawą tej odpowiedzialności jest wniesienie przez gościa rzeczy do hotelu.

Ważne! Przesłanką odpowiedzialności hotelu za nasze rzeczy nie jest nocleg gościa czy pewien minimalny okres pobytu gościa w hotelu. Nie jest również wymagane zawarcie pisemnej umowy pomiędzy osobą utrzymującą hotel a gościem. Obowiązuje tu zasada swobody umów, więc strony mogą doprowadzić do zawarcia jej w każdy możliwy sposób.

Ustawowe uprawnienia gościa hotelowego nie przysługują osobom, które co prawda korzystają z usług hotelu, w tym noclegu, ale działają bez zgody i wiedzy osób prowadzących hotel (tzw. walet).

Jakie obiekty objęte są zaostrzoną odpowiedzialnością za nasze rzeczy?

Zwiększona odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gości obejmuje hotele i zakłady podobne. Do tej kategorii obiektów będą zatem należały: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, zajazdy czy gospody. Odrębnie należy potraktować pola biwakowe, mimo, że należą do tej samej kategorii, jednak zważywszy na ich niestrzeżony charakter, trudno oczekiwać od osoby udostępniającej część swojej powierzchni na biwak, by brała na siebie odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w namiotach.

Z pewnością w omawianej kategorii nie będą się także mieściły domy studenckie, szpitale, noclegownie, internaty z uwagi na inny cel pobytu w tych obiektach.

Za co odpowiadają hotele?

Utrzymujący zarobkowo hotel odpowiada za  utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości. Rzeczami wniesionymi w rozumieniu przepisów są rzeczy, które w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu znajdują się w hotelu lub poza nim, a zostały powierzone utrzymującemu hotel lub osobie przez niego zatrudnionej. Dla kwalifikacji rzeczy za wniesioną do hotelu nie jest konieczne zawarcie umowy o świadczenie usług hotelowych, wystarczy zgoda personelu hotelu na wniesienie rzeczy do obiektu.

Hotel nie odpowiada z mocy ustawy za pojazdy mechaniczne, rzeczy pozostawione w tych pojazdach, a także żywe zwierzęta.

Na odrębnych zasadach hotel może oczywiście przyjąć na siebie dodatkową odpowiedzialność np. za nasz samochód, zawierając w tym celu umowę przechowania.

Czy można wyłączyć odpowiedzialność hotelu za nasze rzeczy?

Zwiększona odpowiedzialność utrzymujących zarobkowo hotel nie może być wyłączona. Co więcej, odpowiedzialność ta nie może być również ograniczona. Zamieszczenie takiego zapisu w regulaminie hotelu, na tablicy ogłoszeń, czy nawet zgoda gościa hotelowego na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności hotelu są bezskuteczne.

Modyfikacje omawianej odpowiedzialności mogą następować jedynie w kierunku wzmocnienia ochrony gości, czyli utrzymujący hotel może wziąć na siebie odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie wszystkich rzeczy gościa ( np. łącznie z pojazdem mechanicznym). W przypadku ewentualnego sporu z hotelem pomocny może być kontakt z adwokatem lub radcą prawnym.

Podsumowując, hotele nie mogą poprzez odrębne regulaminy, czy ogłoszenie ograniczyć swojej odpowiedzialności za pozostawione przez gości rzeczy. Zwiększona odpowiedzialność hotelu za nasze rzeczy powstaje z mocy prawa i nie wymaga zawarcia odrębnej umowy przez strony. O tym, jak dochodzić od hotelu odszkodowania za utratę lub uszkodzenie naszych rzeczy, przyjrzymy się w następnym wpisie.

W przypadku zainteresowania pomocą naszej kancelarii adwokacko-radcowskiej zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej kancelarii w Krakowie lub Myślenicach.

Autor: Monika Szymborska, radca prawny

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Magdalena Pawlik Monika Szymborska s.c.

Biuro w Krakowie: ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków

Biuro w Myślenicach: ul. Kasprowicza 4A, 32-400 Myślenice