Zastępstwo procesowe - Kancelaria Pawlik Szymborska
413
page-template-default,page,page-id-413,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 
ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Zespół Kancelarii reprezentuje swoich Klientów podczas negocjacji, w postępowaniach sądowych, przed organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych.

Zakres naszej oferty obejmuje zastępstwo prawne w następujących postępowaniach:

w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym,

w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji,

w sprawach przed sądami arbitrażowymi,

w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,

w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, służymy wsparciem na wszystkich etapach postępowania sądowego i przed wszystkimi instancjami. Kancelaria podejmuje się wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy sądowej polegającego w szczególności na:

sporządzaniu i wnoszeniu pism procesowych,

bieżącym doradztwie w zakresie prowadzonej sprawy,

uczestnictwie w rozprawach,

egzekucji orzeczeń.

prowadzeniu negocjacji ugodowych,

Występowanie przed sądem wymaga bardzo dobrej znajomości regulacji prawnych oraz procedury postępowania przed sądem. Profesjonalna komunikacja z sądem, wybór odpowiednich środków prawnych oraz umiejętność stosowania przewidzianych przez prawo instytucji często ma decydujący wpływ na wynik postępowania. Warto zatem prowadzenie
sprawy sądowej powierzyć radcy prawnemu lub adwokatowi, których domeną jest właśnie ta sfera aktywności.