Prawo cywilne - Kancelaria Pawlik Szymborska
416
page-template-default,page,page-id-416,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 
PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne Myślenice

Kancelaria Magdalena Pawlik Monika Szymborska s.c. dedykuje swoją ofertę zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Każdą sprawę wnikliwie analizujemy, dążąc do zapewnienia naszym Klientom pełnej ochrony ich interesów.

 

Prawo cywilne Myślenice i nasze doświadczenie

 

Od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem spraw cywilnych, w tym w szczególności spraw sądowych i udzielaniem konsultacji prawnych z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawo cywilne jest to gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym, a tym samym która ma największe zastosowanie w praktyce. Jest to też dziedzina bardzo szeroka.  Sprawą cywilną jest bowiem zarówno sprawa o podział majątku wspólnego małżonków, spór sąsiedzki o granicę,  jak i sprawa o zapłatę lub szeroko rozumiana windykacja należności. 

 

Czym zajmuje się Prawo Cywilne Myślenice?

 

 

Prawo cywilne to gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.  Elementami prawa cywilnego jest prawo zobowiązań, prawo rzeczowe oraz prawo spadkowe. Prawo zobowiązań zajmuje się w największym uproszczeniu umowami i szeroko pojętymi stosunkami prawnymi pomiędzy  stronami umowy. Prawo rzeczowe zajmuje się szeroko pojętym prawem własności, przy czym nie chodzi tutaj tylko o nieruchomości, ale także o rzeczy ruchome. Prawo spadkowe natomiast reguluje zasady dziedziczenia,  przechodzenia praw i obowiązków z osoby zmarłej na jej osoby najbliższe.

 

Nasza Kancelaria zapewnia Klientom usługi świadczone przez posiadających wieloletnie doświadczenie w sprawach cywilnych radcę prawnego i adwokata.

 

Zakres działań – Prawo cywilne Myślenice:

sporządzenia, sprawdzanie i opiniowanie umów,

przygotowywanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz wypowiedzeniu umowy,

windykacja należności- Kancelaria prowadzi windykacje obejmującą zarówno etap przedsądowy jak i sądowy, a także egzekucyjny, negocjacje i mediacje z dłużnikami,

prawo nieruchomości- obejmujące w szczególności sprawy o zasiedzenie nieruchomości lub służebności, sprawy o bezumowne korzystanie, sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej, sprawy o zniesienie współwłasności i podziały majątków wspólnych, sprawy o rozgraniczenie, pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości, analizę umów deweloperskich oraz przedwstępnych,

prawo spadkowe obejmujące m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy związane z testamentem, dziedziczenie w oparciu o testament, kwestionowanie ważności testamentu, sprawy o zachowek, wydziedziczenie, sprawy o dział spadku, doradztwo w zakresie rozporządzeń spadkowych,

sprawy dotyczące ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych,

sprawy o odszkodowanie obejmujące m.in. odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu naruszenia umowy, odpowiedzialności ubezpieczyciela,

podział majątków wspólnych (w tym małżeńskich),

stosunki najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

spory konsumentów z przedsiębiorcami, w szczególności dotyczące rękojmi i gwarancji, nienależytego wykonania umowy.

Oferta Kancelarii w powyższym zakresie spraw cywilnych

 

Obejmuje konsultacje i bieżące porady prawne w biurach w Myślenicach i Krakowie, sporządzenie opinii prawnych, udział w negocjacjach i spotkaniach ugodowych, reprezentowanie Klientów przed sądami na terenie całego kraju, w szczególności przed Sądami w Myślenicach, Krakowie, Wieliczce i Wadowicach. W prowadzonych przez nasz zespół składający się z radcy prawego i adwokata sprawach spadkowych, majątkowych i wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych wykorzystujemy swoją wiedzę, doświadczenie i dokładamy wszelkich starań, aby sprawy te zakończyły się dla naszych Klientów w najkorzystniejszy dla nich sposób.