Rozwód za porozumieniem stron - PAWLIK SZYMBORSKA Adwokaci i radcowie prawni
990
post-template-default,single,single-post,postid-990,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Rozwód za porozumieniem stron

Powszechnie sprawa o rozwód kojarzy się z negatywnymi emocjami pomiędzy małżonkami i eskalacją konfliktu pomiędzy nimi. Do naszej kancelarii zgłaszają się jednak również klienci z zapytaniem, czy mogą wspólnie wnieść pozew o rozwód i czy mogą sami ustalić warunki rozwodu.

Zwykle pokłosiem decyzji o zainicjowaniu sprawy o rozwód jest dążenie jednej lub obu stron do sprawnego przebiegu postępowania w sądzie. Zdecydowanie łatwiej o szybkie uzyskanie rozwodu, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa. Zdarza się, że Klient wypracował z małżonkiem wstępne warunki rozwodu i zgłasza się do naszej kancelarii adwokacko-radcowskiej w Krakowie lub Myślenicach, aby nasz zespół pomógł w uzyskaniu szybkiego rozwodu na warunkach korespondujących z porozumieniem małżonków. Klienci nierzadko w takiej sytuacji pytają też, czy mogą wspólnie złożyć do sądu dokumenty rozwodowe.

Czy małżonkowie mogą wspólnie złożyć pozew o rozwód?

W sprawie o rozwód małżonkowie występują w sądzie po przeciwnych stronach, jako powód/ka i pozwany/a. Z tej przyczyny sprawę inicjuje jeden małżonek, który składa do sądu pozew o rozwód. Pozew o rozwód formalnie skierowany jest przeciwko drugiemu małżonkowi. Nie ma jednak przeszkód, aby uprzednio małżonkowie porozumieli się co do rozwiązania małżeństwa. W takim przypadku w treści pozwu warto zasygnalizować, że małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Czy małżonkowie mogą ustalić warunki rozwodu?

Kiedy małżonkowie osiągnęli porozumienie co do sposobu zakończenia małżeństwa, a w przypadku małoletnich dzieci – także odnośnie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów, mogą przedstawić sądowi zgodną propozycję warunków rozwodu. Do pozwu warto wówczas dołączyć podpisane uprzednio przez małżonków porozumienie rodzicielskie.

Jakie kwestie mogą wspólnie ustalić małżonkowie przed rozwodem?

  • czy małżeństwo ma być rozwiązane bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia stron czy z orzeczeniem o winie jednego/obojga małżonków,
  • któremu z małżonków zostanie powierzone prawo wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, czy władza rodzicielska jednego z małżonków ma zostać ograniczona, przy którym z rodziców będzie ustalone miejsce pobytu dzieci,
  • czy sąd ma ustalić kontakty drugiego rodzica z małoletnimi dziećmi, jeśli tak – małżonkowie mogą zaproponować formę i częstotliwość tych kontaktów,
  • wysokość alimentów na małoletnie dzieci,
  • ewentualnie wysokość alimentów należnych jednemu z małżonków,
  • czy sąd ma orzekać o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

 

Oprócz wskazanych wyżej kwestii w czasie sprawy o rozwód możemy również odrębnie uregulować sprawy majątkowe małżonków, zawrzeć potrzebne umowy i porozumienia, w których przygotowaniu może pomóc adwokat lub radca prawny.

W przypadku zainteresowania pomocą naszego adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód, zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej kancelarii w Krakowie lub Myślenicach.

 

Autor: Monika Szymborska, radca prawny

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Magdalena Pawlik Monika Szymborska s.c.

Biuro w Krakowie: ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków

Biuro w Myślenicach: ul. Kasprowicza 4A, 32-400 Myślenice